Privacyverklaring

http://acupunctuurvanbeek.nl/uploads/images/wat-is-acupunctuur.jpg

Ik respecteer uw privacy in mijn praktijk en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als uw behandelend therapeut is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht (WGBO). Ik heb als enige toegang tot dit dossier. Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zal altijd expliciet toestemming aan u vragen om te overleggen met andere zorgverleners, zoals een huisarts of specialist.